ژئوسینتتیک ها (خاک مسلح)

سه گروه عمده از محصولات ژئوسنتتیکی یعنی ژئوگریدها، ژئوتکستایل­ ها وژئوممبرین­ ها در مهندسی عمران کاربرد عمده ای دارند که از جمله کاربردهای آنها می­ توان به موارد زیر اشاره نمود:

– جدا سازی لایه­ های خاک

– تسلیح خاک، پایدارسازی شیب­ های خاکی

– دیوارهای خاک مسلح کوله پل­ ها

– زهکشی و فیلتراسیون

– استفاده در روسازی راه­ ها

– جلوگیری از فرسایش شیروانی­ های خاکی

– افزایش ظرفیت باربری پی­ های سطحی

– آب­ بندی دیوارهای گود، ساخت مخازن ذخیره آب