محل پروژهتهران- پاسداران
مساحت زمین۴۰۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۵۰۰۰ مترمربع
عمق گود۲۰ متر
نوع خدماتطراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
محل پروژهتهران- بزرگراه باقری
مساحت زمین۲۲۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۵۵۰۰ مترمربع
عمق گود۳۶متر
نوع خدماتطراحی و اجرای عملیات بهسازی بستر به روش میکروپایل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.