محل پروژهتهران- الهیه
مساحت زمین۸۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۱۵۰۰ مترمربع
عمق گود۲۱ متر
نوع خدماتطراحی و نظارت عالیه بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.