محل پروژهتهران- فرشته - کوهیار
مساحت زمین۱۷۵۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۱۲۵۰ مترمربع
عمق گود۱۵ متر
نوع خدماتطراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.