محل پروژهتهران- وزراء
نوع خدماتمطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی وزراء
محل پروژهثلاث باباجانی، کرمانشاه
نوع خدماتمشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای هلول

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.