محل پروژهتهران- فرمانیه، نسرین
مساحت زمین۹۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۱۶۰۰ مترمربع
عمق گود۱۵متر
نوع خدماتکنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.