محل پروژهتهران- هفت تیر، مفتح جنوبی
مساحت زمین۷۶۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۲۸۵۰ مترمربع
عمق گود۱۳متر
نوع خدماتطراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.