محل پروژهتهران- فرمانیه - آذرمینا
مساحت زمین۱۱۲۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۷۶۰ مترمربع
عمق گود۱۲ متر
نوع خدماتطراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.