محل پروژهتهران- گاندی
مساحت زمین۱۰۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۱۵۰۰ مترمربع
عمق گود۱۵ متر
نوع خدماتطراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.