پروژه مجتمع اداری تجاری عطر گل یاس کیانپارس اهواز

محل پروژهاهواز- کیانپارس
مساحت زمین۲۷۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۳۸۰۰ مترمربع
عمق گود۱۸ متر
نوع خدماتطراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، شمع های بتنی و دیوار آب بند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.