محل پروژهتهران- اندرزگو
مساحت زمین۹۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۱۷۰۰ مترمربع
عمق گود۱۶ متر
نوع خدماتطراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.