محل پروژهتهران- منطقه ۲۲
مساحت زمین۲۳۰۰ مترمربع
سطح پایدارسازی۳۰۰۰ مترمربع
عمق گود۲۴ متر
نوع خدماتطراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.