پروژه زمین لغزش روستای پسیل

محل پروژهخرم‌آباد، لرستان