بهسازی خاک

بخش مهندسی ژئوتکنیک شرکت ابـرند، با استفاده از تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و ماشين آلات تخصصي مربوطه، فعاليت خود را در زمينه های خاص ژئوتکنیکی از جمله روش های نوین بهسازی خاک آغاز نموده است. این فعالیت ها شامل اجرای ميکروپايل، روشهای نوین حفاری و تزريق، ستون شنی، جت گروتینگ، اختلاط عمیق، تراکم دینامیکی و … می باشد.