بهسازی خاک

بخش مهندسی ژئوتکنیک شرکت ابـرند، با استفاده از تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و ماشين آلات تخصصي مربوطه، فعاليت خود را در زمينه های خاص ژئوتکنیکی از جمله روش های نوین بهسازی خاک آغاز نموده است. این فعالیت ها شامل اجرای ميکروپايل، روشهای نوین حفاری و تزريق، ستون شنی، جت گروتینگ، اختلاط عمیق، تراکم دینامیکی و … می باشد.

پایدار سازی دیواره

پایدارسازی دیواره گود به روش میخکوبی و مهارگذاری شامل خاکبرداری مرحله ای، تسلیح خاک (به وسیله میخ یا مهار) و اجرای شاتکریت می باشد. در مواقعی که عمق گودبرداری زیاد باشد و یا در صورت وجود جریان های آب زیر سطحی، به منظور کنترل تغییر مکان های جانبی دیوار گودبرداری، نصب مهاری های پیش تنیده در چند ردیف پیشنهاد می گردد. پس از هر مرحله از خاکبرداري تا عمق پايدار، ابتدا مش فلزي بر روي ديواره قرار داده شده و سپس بر روي آن بتن‌پاشي مي‌شود. گام بعدی، تسلیح خاک، شامل حفاري گمانه¬ها و قرار دادن ميلگرد یا استرند در محل‌هاي از پيش تعيين شده و پر كردن فضاي گمانه با دوغاب سيمان مي‌باشد. تقدم و تأخر مراحل فوق با توجه به نوع خاک تعيين مي گردد.

 
طراحی و مشاوره

جهت کاهش هزینه اجرای هر پروژه، نیاز به یک طراحی دقیق می باشد. بدین منظور شرکت ابرند با استفاده از تجربه، توان فنی و تجهیزات نرم افزاری کامل خود بهترین و بهینه ترین طرح را ایجاد می کند.

پایش و رفتار سنجی

به منظور کنترل فرضیات طراحی در سازه های ژئوتکنیکی، وضعیت سازه در حین مراحل مختلف ساخت و مدتی پس از آن باید به دقت کنترل و ارزیابی شود. بدین منظور با نصب ابزارهای خاص، رفتار سازه شامل میزان تغییر شکلها، تنشها و فشارهای آب حفره ای در نقاط مختلف توسط حسگرهایی اندازه گیری می شود. در صورتیکه مقادیر قرائت شده از حد مجاز بیشتر باشد نیاز به طراحی مجدد و اصلاح روش اجرا می باشد. با توجه به تخصصی بودن کار، کلیه این فعالیتها باید تحت نظارت افرادی با تجربه مرتبط صورت گیرد که دارای دانش فنی، درک و تحلیل نتایج بدست آمده از قرائتهای ابزار دقیق باشند.

مطالعات صحرایی

مطالعات و شناسایی های ژئوتکنیکی شامل عملیات گمانه زنی به صورت دستی یا ماشینی، اخذ نمونه از لایه های مختلف خاک در عمق و انجام آزمونهای شناسایی به روی این نمونه ها می باشد. این عملیات به منظور شناسایی وضعیت و جنس لایه های زیر سطحی، تعیین سطح آب زیرزمینی و برآورد مشخصات مهندسی خاک در محل انجام می شود. آزمونهای شناسایی شامل آزمونهای آزمایشـگاهی و آزمونهای برجا می باشد. بر اســاس نتایج بدست آمده از آزمونهای شناسایی می توان ظرفیت باربری، میزان نشست، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و سایر پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی را بدست آورد.

 
پروژه های انجام شده و درحال انجام

درباره ما

بخش مهندسی ژئوتکنیک شرکت ابـرند، با استفاده از تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و ماشين آلات تخصصي مربوطه، فعاليت خود را در زمينه های خاص ژئوتکنیکی شامل مشاوره های تخصصی، ارائه راهکار مناسب جهت اصلاح مشکلات ژئوتکنيکي در پروژه هاي عمراني، طراحی و اجرای سیستمهای خاص پایدارسازی دیواره های خاکی و روشهای نوین بهسازی خاک آغاز نموده است.

این فعالیتها شامل کليه خدمات مطالعات و شناسایی های ژئوتکنیکی، نظارت تخصصی، ابزاردقیق و رفتارسنجی پروژه هاي ژئوتکنيکي، بهســازی لرزه ای ژئوتکنیکی سازه های موجود، طراحی و اجرای سیستمهای پايدارسازي ترانشه‌ها و گودها به روش های میخکوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، طراحی و اجرای سیستم های بهسازی خاک به روش های نوین حفاری و تزريق (جت گروتینگ)، میکروپایل (میکروپایل)، ستون سنگی، اختلاط عمقی خاک (ستون سیمانی) و …

ما به شما کمک می کنیم تا رویای خود را بسازید

ما میتوانیم پروژه های شما را به بهترین و اقتصادی ترین روش طراحی و اجرا نمائیم

ما می توانیم یک فضای

منحصربفرد برایتان بسازیم

  • نقشه کشی
  • کارشناسان متخصص
  • تجهیزات پیشرفته
  • آنالیز ساخت و ساز

نوآوری در مهندسی عمران

 

ابرند، از ایده تا اجرا

_

نمونه پروژه‌ها

ابرند، راه حلی متفاوت

_

گواهینامه‌ها

_

ارتباطات فنی ما